Přidat firmu
 
Obchodní portál Ostravy
s možností tvorby webu zdarma
Seznam všech měst
 
Katalog firem Ostravy

Vzdělávání (1339)

Mateřské školy (331)

Vysoké školy (28)

Vědecké instituce (374)

Průmyslové školy a učiliště (117)

Školy (489)


Vysoké školy

08.02.2017Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, s.r.o.   Telefon: +420 800 888 998
Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a oboru Metody a technika informační práce s možností dálkového studia. Škola má multimediální učebny, možnost přístupu žáků na školní serve
07.02.2017Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta   Telefon: +420 597 322 331
Ekonomická fakulta se řadí k velkým ekonomickým fakultám v ČR. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských a navazujících magisterských oborů, některé z nich mají unikátní postavení na ekonomických fakultách.
24.01.2017Katedra jazyků   Telefon: +420 597 321 707
Katedra zajišťuje výuku šesti jazyků pro studenty fakult a univerzitních studijních programů dle studijních programů bakalářských, magisterských a doktorských. Nabídka prezenčního, kombinovaného i celoživotního vzdělávání. Zamě
08.06.2015MÚ Rychvald - Odbor školství, kultury a sportu   Telefon: +420 596 543 052
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor pečuje o provoz internetových stránek města a aktualizaci elektronické úřední desky. Pracuje s návrhy rozpočtu na úseku odboru a sleduje jejich čerpání a účelnosti vynakl
30.03.2015Katedra tělesné výchovy a sportu   Telefon: +420 597 326 166
Katedra zajišťuje výuku tělesné výchovy, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů.
06.01.2015Hornicko-geologická fakulta   Telefon: +420 597 325 456
Fakulta nabízí studium v oblasti životního prostředí, geologie, geodézie, hornického inženýrství nebo aplikované fyziky. Součástí fakulty je institut fyziky, geologického inženýrství, geoinformatiky, environmentálního inženýrství,
23.12.2014Zemědělský svaz ČR, územní organizace Vsetín   Telefon: +420 571 418 014
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům, zabezpečování zprostředkovatelské činnosti mezi dodavateli vstupů a členy svazu, p
15.12.2014Ostravská univerzita v Ostravě   Telefon: +420 597 091 111
Ostravská univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízíme možnost studovat různé obory na fakultě sociálních studií, fakultě uměn
09.12.2014Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová   Telefon: +420 596 539 363
Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, informační technologie a nástavbového dálkového oboru podnikání. U některých oborů je možnost zkrácené dálkové formy stu
08.12.2014Katedra učitelství odborných předmětů   Telefon: +420 597 323 215
Katedra zajišťuje souběžné studium pedagogiky, psychologie a didaktiky.
08.12.2014Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Šumperk a Jeseník   Telefon: +420 583 214 494
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních
06.12.2014Centrum informačních technologií   Telefon: +420 597 091 124
Centrum zabezpečuje komplexní provoz, správu a rozvoj informačních i telekomunikačních prostředků a systémů na všech pracovištích univerzity.
06.12.2014Centrum transferu technologií   Telefon: +420 597 329 013
Nabídka poradenství, analýz průmyslově-právního stavu a služeb souvisejících s transferem technologií. Zajišťujeme průzkum novosti poznatků, patentové rešerše, situace výrobku a analýzy.
01.12.2014Regionální centrum celoživotního vzdělávání   Telefon: +420 597 323 225
Nabízíme kurzy celoživotního vzdělávání a zajišťujeme jejich průběh.
28.11.2014Lékařská fakulta   Telefon: +420 597 091 702
Fakulta nabízí studijní programy z oblasti všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických povolání. Součástí fakulty jsou katedry interních oborů, chirurgických oborů, katedra anatomie, histologie a embryologie či katedra biomed
27.11.2014Jan Lasák   Telefon: +420 731 153 516
Poskytujeme internetový přípravný kurz na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity. Nabízíme úlohy s vysvětleným postupem řešení, výukové texty uvádějící do problematiky příkladů, oblasti testování jsou rozděleny na an
25.11.2014Vysoká škola báňská - Fakulta elektrotechniky a informatiky   Telefon: +420 597 323 145
Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Součástí fakulty je katedra elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, telekomunikační techniky, informatiky, aplikované matematiky, kyb
22.11.2014Česká hutnická společnost   Telefon: +420 558 535 391
Jsme dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje odborníky z oblasti materiálového inženýrství a hutnictví a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Spolupracujeme s odbornými hutnickými spole
20.11.2014Zemědělský svaz České republiky - územní organizace Nový Jičín   Telefon: +420 556 707 778
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních
19.11.2014Fakulta strojní   Telefon: +420 597 323 152
Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Součástí fakulty je katedra mechaniky, robototechniky, energetiky, mechanické technologie, pružnosti a pevnosti, autom

Přidat firmu
Stránky:12

Doporučit na sociálních sítích: 

2006-2019 © Mezinárodní projekt "Inkapi" v Ostravě (Česká republika). Všeobecné obchodní podmínky.